Inglasade balkonger sparar energi

Att spara energi är både positivt för den egna plånboken men även bra ur miljösynpunkt. Med en inglasad balkong kan man spara mycket energi och är med det en bra investering och en höjning av mysfaktorn.

3040342-lagenheter-i-bostadsomrade-4När det kommer till inglasade balkonger är det viktigt att kolla upp reglerna innan, om det krävs bygglov eller om det som i Eskilstuna anses som en biyta av bostaden som då inte kräver bygglov, något som Ekuriren.se skriver om. Men är det grönt ljus är det bara att se fördelarna och köpa snygga utemöbler som man kan ha ute året runt.

Populärt och energisnålt

Enligt en undersökning i Tammerfors kan man spara som mest 10,7 % av uppvärmningskostnaderna om man införskaffar en inglasad balkong. detta är en stor undersökning från Finland som sedan jämförts med Tyskland och man får svart på vitt att det genererar stora fördelar.

”Undersökningsresultaten, som har lagts fram i Tammerfors, pekar på att det lönar sig att glasa in balkongerna i synnerhet i alla flervåningshus från 1960- och 1970-talet. Utöver inbesparad energi ger inglasningen också minskat slitaget på själva balkongerna, vilket kan göra att behovet av en balkongrenovering kan skjutas upp.”(läs mer)

Dock måste man tänka på att man måste underhålla glaset, men det är en investering. Bara det att man kan planera sin inredning på ett helt annat sätt då det blir en annan temperatur gör stor skillnad. När det kommer till växter så kan man välja och vraka av ett större utbud då temperaturerna blir som vid medelhavet – underbart helt enkelt.